SSL Certifikati

Obezbijedite sigurnu i provjerenu komunikaciju s posjetiteljima Vaših web stranica, te jednostavnu mogućnost provjere Vašeg identiteta. SSL (eng. Secure Sockets Layer) certifikati podižu sigurnost Vaših web stranica na visoku razinu te Vašim posjetiteljima šalju jasnu poruku da su njihovi podaci zaštićeni na Vašoj web stranici. Preko SSL-a, komunikacija web browsera sa web serverom je enkriptirana, te daje posjetiteljima Vaših stranica najveći nivo sigurnosti i povjerenja u vaš web site.

Positive SSL

Comodo Positive SSL je namjenjen ličnim stranicama. Enkriptuje samu domenu bez pod domena ,nivo povjerenja je 1 . Vrijeme izdavanja ovog certifikata je 1-2 sata. Comodo Positive SSL nije namjenjen za web trgovine ,kao ni za stranice koje imaju bilo kakve baze sa registracijama (korisnicima/klijentima).


Ovaj SSL nije podržan na mobilnim uređajima!
www and non-www | Free Static SiteSeal | No Paperwork | Free Reissues


However, it is 2048-bit industry standard product with SHA2 hash algorithms available.

Comodo Instant SSL
Comodo Positive SSL Wildcard
Comodo Premium SSL Wildcard
Positive SSL EV MDC
Comodo EV Multi-Domain SSL