SSL Certifikati

Obezbijedite sigurnu i provjerenu komunikaciju s posjetiteljima Vaših web stranica, te jednostavnu mogućnost provjere Vašeg identiteta. SSL (eng. Secure Sockets Layer) certifikati podižu sigurnost Vaših web stranica na visoku razinu te Vašim posjetiteljima šalju jasnu poruku da su njihovi podaci zaštićeni na Vašoj web stranici. Preko SSL-a, komunikacija web browsera sa web serverom je enkriptirana, te daje posjetiteljima Vaših stranica najveći nivo sigurnosti i povjerenja u Vaš web site.

Comodo Positive SSL
Comodo Instant SSL
Comodo Positive SSL Wildcard
Comodo Premium SSL Wildcard
Positive SSL EV MDC
Comodo EV Multi-Domain SSL