Professional Web Hosting /Germany

Siguran Njemački Web Hosting za više zahtjevne korisnike!

PRO Mini
 • DISK 1 2 GB
 • Bandwidth 40 100 GB
 • 10 20 e-mail
 • MySqL baza 0 2
 • FrontPage DA
 • Vlastiti SMTP server 25/26
 • OS CentOS, Linux
 • Podrška za PHP (4 ili 5)
 • Backup Ručni i automatski
 • Besplatan SSL Certifikat
 • Besplatna Domena
PRO Midi
 • DISK 2 4 GB
 • Bandwidth 80 200 GB
 • 20 40 e-mail
 • MySqL baza 2 5
 • FrontPage DA
 • Vlastiti SMTP server 25/26
 • OS CentOS, Linux
 • Podrška za PHP (4 ili 5)
 • Backup Ručni i automatski
 • Besplatan SSL Certifikat
 • Besplatna Domena
PRO Maxi
 • DISK 4 10 GB
 • Bandwidth 100 1000 GB
 • 40 Bez limita e-mail
 • MySqL baza 5 10
 • FrontPage DA
 • Vlastiti SMTP server 25/26
 • OS CentOS, Linux
 • Podrška za PHP (4 ili 5)
 • Backup Ručni i automatski
 • Besplatan SSL Certifikat
 • Besplatna Domena
PRO Mix
 • DISK 10 25 GB
 • Bandwidth 200 2000 GB
 • 200 Bez limita e-mail
 • MySqL baza 10do 1GB
 • FrontPage DA
 • Vlastiti SMTP server 25/26
 • OS CentOS, Linux
 • Podrška za PHP (4 ili 5)
 • Backup Ručni i automatski
 • Besplatan SSL Certifikat
 • Besplatna Domena